Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Telefon +48 570 498 500

mask

Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Fotowoltaika cieszy się w naszym kraju bardzo dużą popularnością. Pomimo zapowiadanych zmian z zakresu rozliczania prosumentów, które mają wejść w życie w 2022 roku, nadal wiele osób planuje montaż instalacji fotowoltaicznych. W tym wpisie wyjaśnimy, jakie przepisy prawne regulują kwestie związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze słońca.

Jakie przepisy prawne odnoszą się do instalacji fotowoltaicznych?

Tak naprawdę nie ma jednego aktu prawnego określającego wszystkie kwestie związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Istnieje co najmniej kilka regulacji, na które trzeba zwrócić uwagę. Jedną z nich jest Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2015 poz. 478), w której znajduje się wiele zapisów określających funkcjonowanie fotowoltaiki, w tym m.in. szczegółowe zapisy dotyczące instalacji prosumenckich, definicja prosumenta rozszerzona o działalność gospodarczą i spółdzielnie energetyczne gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, zasady rozliczania i opłat itd.

Kwestie związane z fotowoltaiką ujęte są też w Prawie budowlanym, które reguluje i określa sytuacje, w których trzeba dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę instalacji. Z kolei Prawo energetyczne definiuje wszelkie odnawialne źródła energii oraz zasady instalowania systemów wytwarzających energię.

Dlaczego należy poznać przepisy regulujące kwestie instalacji fotowoltaicznych?

Obowiązujące regulacje prawne precyzyjną wiele kwestii związanych z montażem oraz eksploatacją energii pozyskiwanej ze słońca. Warto je poznać, aby mieć świadomość tego, jakie przywileje i obowiązki wiążą się z instalacją fotowoltaiczną.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że każda instalacja, której moc jest większa niż 6,5 kW, wymaga dopełnienia konkretnych formalności: należy uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ppoż. oraz zgłosić fakt zakończenia budowy do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na miejsce lokalizacji.

Istotna jest też kwestia niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie w przypadku montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 kW. Jeśli jednak ich moc przekracza tę wartość, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia, zdobycie opinii rzeczoznawcy i zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.